Home Aktualności Mapa

Realizacja projektu „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego Internetu o wysokiej przepustowości na terenie powiatu żywieckiego”

OFERTA HURTOWA NA DOSTĘP DO SIECI WYKONANYCH
W RAMACH PROJEKTU POPC.01.01.00-24-0139/17

Szanowni Państwo,
w związku z budową przez naszą Spółkę nowoczesnej sieci telekomunikacyjnej z wykorzystaniem środków w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa i realizacją projektu POPC.01.01.00-24-0139/17 (Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego Internetu o wysokich przepustowościach na terenie Powiatu Żywieckiego) prezentujemy przygotowaną ofertę świadczenia usług hurtowych dla przedsiębiorców telekomunikacyjnych w celu podłączenia gospodarstw domowych na obszarze POPC.

Do kontaktów w sprawie dostępu hurtowego przygotowaliśmy System Komunikacji (SK), który stanowi aktywna skrzynka e-mail: hurt@beskidmedia.pl oraz strona internetowa popc.beskidmedia.pl. Prosimy o wysyłanie wszelkich zamówień i zapytań na wskazany adres e-mail. Za pośrednictwem SK można otrzymać m.in. wzory stosowanych przez nas umów i załączników, warunki techniczne oraz cennik.

Cennik dotyczący oferty hurtowej dla sieci zrealizowanych w ramach II konkursu z działania 1.1 POPC przyłączających gospodarstwa domowe, przedłożony został Prezesowi Urzędu Komunikacji Elektronicznej w dniu 13 czerwiec 2019 r. W dniu 28 czerwiec 2019 r. otrzymaliśmy informację, iż Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej nie zgłasza uwag/sprzeciwu do przedłożonego przez nas projektu cennika.

W celu skorzystania z naszej oferty prosimy w pierwszej kolejności wysłać do nas wniosek o zawarcie umowy ramowej. Procedura uzyskania dostępu do sieci POPC określona jest w przedstawionych Państwu dokumentach, tj. umowie ramowej oraz umowach szczegółowych.

Są to przede wszystkim następujące usługi:
1) usługi BSA
2) usługi dostępu do kanalizacji
3) usługi dostępu do podbudowy słupowej
4) usługi dostępu do ciemnych włókien
5) usługi LLU
6) usługi kolokacji

Zapraszamy do skorzystania z naszej oferty, w razie zainteresowania lub w przypadku jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt za pośrednictwem SK. Na stronie internetowej na bieżąco aktualizujemy zakres wybudowanych już słupów i kanalizacji, informacje o zasięgu sieci, zbudowanych i oddanych do użytku odcinkach sieci, adresach gospodarstw domowych będących w zasięgu sieci, PWR i WSD.

Opublikowano: 01-07-2019r.

Załączniki do pobrania:

attach_fileUmowa ramowa
attach_fileZałącznik 1 - lista PDU
attach_fileZałącznik 2 - umowa BSA
attach_fileZałącznik 2a - zamówienie BSA
attach_fileZałącznik 3 - umowa kanalizacja
attach_fileZałącznik 3a - zamówienie kanalizacja
attach_fileZałącznik 4 - umowa słupy
attach_fileZałącznik 4a - zamówienie słupy
attach_fileZałącznik 5 - umowa włókno
attach_fileZałącznik 5a - zamówienie włókno
attach_fileZałącznik 6 - umowa LLU
attach_fileZałącznik 6a - zamówienie LLU
attach_fileZałącznik 7 - umowa kolokacja
attach_fileZałącznik 7a - zamówienie kolokacja
attach_fileZałącznik 8 - umowa połączenie w trybie kolokacji
attach_fileZałącznik 8a - zamówienie połączenie w trybie kolokacji
attach_fileZałącznik 9 - umowa połączenie w trybie liniowym
attach_fileZałącznik 9a - zamówienie połączenie w trybie liniowym
attach_fileZałącznik 10 - wykaz osób
attach_fileZałącznik 11 - cennik
attach_fileZałącznik 12 - PZO
attach_fileLista punktów adresowych POPC nabór II - data aktualizacji: 05.05.2021r.